Jdi na obsah Jdi na menu

Neaktuální komentáře budou postupně odstraněny...

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Odhlášení ze soutěže

(Miluše Horká, 13. 3. 2010 10:42)

V Jeseníku dne 11.3.2010


Okresní volejbalový svaz Jeseník, předsedkyně OVS Jeseník Taťána Ostrá, Český volejbalový svaz, okresní výbor Jeseník, Dukelská 1047, 790 01 Jeseník
ODHLÁŠENÍ ZE SOUTĚŽES okamžitou platností odhlašuji ze soutěže žen „Volleyball Cup 2009/2010“, pořádané Okresním volejbalovým svazem Jeseník, družstvo OVK Horalky Jeseník.

Vzhledem ke skutečnosti, že soutěžní řád nezohledňuje podmínky pro odhlášení ze soutěže a s tím související finanční vyrovnání a pro OVS Jeseník neexistuje žádný dokument nadřazený soutěžnímu řádu, požaduji, jako zástupce družstva OVK Horalky Jeseník, bezodkladné navrácení poměrné části startovného a to 600 Kč, které jsme jako družstvo řádně a včas, dle pravidel Soutěžního řádu 12. ročníku okresního volejbalového přeboru Volleyball Cupu 2009/2010 ze dne 26.10.2009, uhradily jednorázově dne 30.1.2010 ve výši 1.200,- Kč.
Prosím o písemné sdělení, jakým způsobem bude provedeno navrácení poměrné části startovného.

Jako důvod odstoupení ze soutěže uvádíme nesouhlas s manipulačními taktikami a postupy členů Okresního výboru Českého volejbalového svazu, kteří se jako takoví, neztotožňují s pravidly a pokyny vydanými Českým volejbalovým svazem pro regulérní a oficiální soutěže ČVS, okresním přeborem počínaje a extraligou konče a řídí se pravidly vlastními, které jsou pro vedení okresní volejbalové soutěže, dle našeho názoru nedostatečné.

kapitán družstva OVK Horalky Jeseník - Miluše Horká
Adresa odesílatele:

Miluše Horká
Seifertova 721/5
790 01 Jeseník
Členská schůze - naposledy? II.

(Jan Škoda, 13. 3. 2010 8:30)

Slíbené předpisy:

Český volejbalový svaz
směrnice: 7/2006
směrnice kategorie: C

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČVS

Článek 4
Organizace, plánování a řízení volejbalových soutěží


g) Účast družstva v mistrovské soutěži může příslušný orgán ČVS podmínit zaplacením licenčního
poplatku družstva (LPD). Účast družstva v nemistrovské soutěži může příslušný orgán ČVS
podmínit složením vkladu.
h) Příslušný orgán ČVS může pro účast družstva v soutěži stanovit finanční garanci. Finanční
garance se vrací družstvu v plné výši po řádném dokončení soutěže. V případě, že družstvo soutěž
nedokončí, finanční garance v plné výši propadne ve prospěch příslušného orgánu ČVS.


PŘILOHA č. 3
POŘÁDKOVÉ POKUTY

A. Pořádkové pokuty a náhrady při nenastoupení družstva k utkání
1. Družstvu, které nedohraje mistrovskou soutěž, uloží soutěžní komise pořádkovou pokutu až do výše:
celostátní soutěže dospělí extraliga muži 500.000,- Kč
ženy 250.000,- Kč
1. liga Muži 50.000,- Kč
Ženy 25.000,- Kč
2. liga 10.000,- Kč
mládež extraliga juniorů 10.000,- Kč
ostatní soutěže 5.000,- Kč
krajské soutěže dospělí 5.000,- Kč
mládež 3.000,- Kč
okresní soutěže dospělí 3.000,- Kč
mládež 1.500,- Kč


2. Družstvu, které nenastoupí k utkání určenému rozpisem mistrovské soutěže, uloží soutěžní komise
soutěže:
a) pořádkovou pokutu až do výše Kč:
celostátní soutěže dospělí extraliga Muži 250.000,- Kč
Ženy 125.000,- Kč
1. liga Muži 25.000,- Kč
Ženy 12.500,- Kč
2. liga 10.000,- Kč
mládež extraliga juniorů 10.000,- Kč
ostatní soutěže 5.000,- Kč
krajské soutěže dospělí 5.000,- Kč
mládež 3.000,- Kč
okresní soutěže dospělí 3.000,- Kč
mládež 1.500,- Kč

b) povinnost zaplatit na žádost soupeře náhradu a určí termín, ve kterém je nutno náhradu zaplatit.
Výše náhrady se určí ve výši prokázaných výloh soupeře, nehradí se předpokládaný zisk. Sankce
podle tohoto odstavce se nepoužijí při nenastoupení družstva k utkání z vyšší moci.
O tom, zda jde o vyšší moc, rozhodne soutěžní komise.

Členská schůze - naposledy?

(Jan Škoda, 13. 3. 2010 8:29)

K průběhu schůze OVS v Modré kavárně, lze řict pouze tolik, že se řešil problém "B", který nemohl být vyřešen, protože není vyřešen problém "A".
A to si připustme všichni zúčastnění. A svádět bouřlivý průběh jen na jednoho je podpásové, zvlášť když jsi Laďo nebyl dokonce (jinak dík kladná slova vůči mně, ale čekal jsem je o měsíc dřív).
Na schůzi zazněly pouze dva názory či kroky, které měly hlavu a patu: Roman Kalina sice přišel později, ale po chvíli sledování jednání navrhl, aby se schůze rozpustila, protože řešený problém za dané situace není řešitelný.
A dokázal to krok Kamila Kopeckého, který problém "B" odstranil, ale jeho krok vyvolal (podle mne) neadekvátní reakce některých zúčastněných.
A pro Martinu, která se zajímala na začátku schůze zda se řídíme předpisy ČVS, přikládám tedy směrnice ČVS řešící startovné i nedokončení soutěže ....

a závěr jen dodám, že víc jak deset let se na Jesenicku hrál volejbal bez problémů a nebylo třeba mít na stole předpisy tlusté na dva palce ( a taky nikdo nikomu nic nedlužil, kromě Lipové, ale to bylo bez "tyatru").

S pozdravem Jan Škoda

Příloha bude následovat

naposledy

(Láďa Kubelka, 11. 3. 2010 12:42)

Po včerejším jednání v Modré kavárně vím, že na jednání tohoto výboru OVS již nepříjdu. A závěr tohoto jednání už vůbec nechápu. Někteří jedinci nejsou schopni přistoupit na kompromisní jednání a pak příjmou takovéto závěrečné řešení. Někteří doposud nadávali na Honzu, ten však včera navrhl jednoduché kompromisní řešení, ale to co jsi včera předvedl Juro ty to je síla. Ať se Vám daří. Chtěl jsem pomoci s přihlášením mladého perspektivního pravděpodobného vítěze letošní soutěže mužů do krajské soutěže, ale za této situace má aktivita končí. A závěrečnému rozhodnutí Martiny se vůbec nedivím, v takovém výboru být členkou STK - logické rozhodnutí.

Nalezené brýle

(Argirovská Marcela, 28. 2. 2010 19:57)

Jestli někdo postrádá brýle, které se našly po turnaji žen v Javorníku tak ať se hlásí na tel. číslo 774805353. S pozdravem Marcelas

výsledky

(šárka, 23. 2. 2010 9:04)

oooo, díky :-)

výsledky

(Pavel Ostrý, 22. 2. 2010 23:33)

Výsledky mám já, a už jsou - konečně - i na stránkách!!!
Zdar...

Ženy výsledky

(Jan Škoda, 22. 2. 2010 18:54)

Pokud bych je měl k dispozici, určitě by už byly na stránkách. Nevím kde skončily výsledkové listiny z posledního turnaje. U chlapů je praxe taková, že ten kdo zajišťuje turnaj dodá výsledky Pavlu Ostrému a pak se výsledky mohou objevit na stránkách. A když mám čas já, vyfotím si po skončení turnaje přehled a po přepočítání je dám na stránky.
Takže otázka dne: Kde skončily výsledky z posledního turnaje?"

výsledky

(šárka, 22. 2. 2010 8:35)

vím, že se opakuji. ale v sobotu hrajeme další kolo a pořád nemáme výsledky po lednovém turnaji.

Reakce II

(Jan Škoda, 14. 2. 2010 14:48)

K účasti Lipové v soutěži:

Pokud si vzpomínám, tak na valné hromadě volejbalového svazu v říjnu 2010 padl návrh, aby tým Lipové nebyl přijat vůbec do soutěže a jedním z těch, kdo toto navrhoval nebo podporoval byl i tehdejší předseda OVS D.Horký. Přijatý byl však jiný návrh, ve kterém byly stanoveny podmínky účasti Lipové v soutěži:
- uhrazení startovného na celý soutěžní rok 2009/2010 (což bylo uhrazeno)
- úprava soutěžního řádu ve smyslu omezení hry v pěti hráčích pouze na dva turnaje
A Lipová odehrála v pěti říjnový i prosincový turnaj, kdy na tuto skutečnost byla po skončení turnaje upozorněna. Reakcí Lipové bylo v lednu ukončení účasti v okresní soutěži.

V případě ženské soutěži bych jenom řekl, že jsou trochu jinde než mužská soutěž. Dokáží se domluvit a není důvod zasahovat do jejich části soutěže, když se domluví mezi sebou. Navíc řídící soutěže a zodpovědná je Sportovně technická komise (STK) -
čl.1.1 Řízení soutěží
- soutěž (OP) vyhlašuje OV ČVS v Jeseníku a řídí jí STK ....
Ke konci roku 2009 bylo složení Sportovně technická komise (STK): Jiří Lasovský, Miluše Horká (ukončila činnost k 20.1.2010)


Ke startovnému lze jen odkázat na Soutěžní řád schválený valnou hromadou čl. 1.4, který zní:

1.4 Úhrada nákladů
- družstva startují v soutěži na vlastní náklady
- poplatek za registraci hráče je 200 Kč
- poplatek za přestup hráče k jinému družstvu je 100 Kč
- Výše jednorázového startovného je závislá na počtu turnajů v soutěži a počtu družstev ve skupině.
V průběhu 1. turnaje zaplatí všechna družstva poměrnou část startovného (nájemného za tělocvičnu) za podzimní část soutěže a v průběhu 4. turnajem zaplatí všechna družstva poměrnou část startovného za jarní část soutěže. Startovné za jedno družstvo v kategorii mužů je stanoveno ve výši 350,- Kč a v kategorii žen 300,- Kč


K mystifikacím,kamuflážím a polopravdám by se například mohlo přiřadit již jednou zmiňované poturnajového sezení v hospodě, vydávaného za valnou hromadu nebo dokument dodaný v lednu 2009 na Okresní sdružení ČSTV, ve kterém jsem uveden jako člen výboru OVK, aniž bych byl kdy členem OVK a navíc bez mého vědomí. Proti členům OVK či proti OVK jako občanskému sdružení nemám nic, ale poukazoval jsem a poukazuji jen na kroky týkající se OVS .....

A souhlasím s příspěvkem, že by se osobní věci měly vyříkat někde při skleničce a né na těchto stránkách .....

P.S. Pro Dana: Neodpovídám Ti osobně, protože osobní výměna názorů nepatří na tyto stránky, kam patří věci týkající se volejbalu...

HonzaS?!?!?

(nehrající obyčejný fanoušek, 13. 2. 2010 11:45)

Milé dámy a pánové, copak je takový problém si sednout někam na skleničku a jednoduše si rozříkat, co má kdo na srdíčku? Já myslím, že takové písemné napadání jeden druhého vůbec k ničemu nevede... Pokuste znovu každý zapomenout na své bolístky a ukřivdění a s troškou tolerance se domluvit. Nezapomíná se tady hlavně na to, že volejbal hrajete pro vlastní potěšení a zábavu, ale co je nejdůležitější s kamarády, o které můžete právě těmito zprávami na dlouhou dobu přijít...

Reakce

(Dan Horký, 12. 2. 2010 17:45)

Máš pravdu,že článek splnil své poslání.Něco k tvým polopravdám.
1.Družstvo Lipové neskončilo nemilou zprávou od kapitána týmu Lipové,že se jejich tým oficiálně odhlásil z letošního ročníku,jak píšeš v JT 26.1.2010.Ty sám jsi mi na lednových Veteránech řekl,že jste je vyhodili,protože v 5-ti hráčích hrají líp než v šesti(tady souhlasím s Kamilem snažíte se vyhrát jinak než nad sítí ).Pokud byste se chtěli odvolávat na soutěžní řád,v tom případě by se ženská soutěž nedohrála,protože některá družstva hrála víckrát než dvakrát v 5-ti.
2.Proč by mělo družstvo OVK platit startovné za jarní část soutěže,když se z ní odhlásilo -opět vycházím z Vašeho soutěžního řádu,kde není jediná zmínka o takové povinnosti.Nemluvě o tom ,že v podzimní části jsme jednou stáli a zaplatili celou částku za podzim,takže dlužíte Vy nám.
3.Ve svých článcích a reakcích si neustále protiřečíš.Neustále napadáš členy OVK a OVK samotné,pak najednou je to problém jen mé osoby a nakonec to vlastně není ani oficiální vyjádření OVS.Takže v čem vlastně spočívá ta mystifikace,kamufláž a polopravdy.
Na závěr pro Kamila a ostatní,tento spor s OVK a jeho členy nemá nic společného,takže není se třeba na cokoli skládat a platit.Tento spor vznikl úplně z jiného důvodu a hrají tu roli peníze ,ale né můj dluh 260.- to je jen záminka pro osočování všech ostatních.

???????????? reakce

(Jan Škoda, 12. 2. 2010 15:24)

S příspěvkem Fandy Jedličky se dá i souhlasit. Pokud se budou tvořít menší a menší "písečky" , tak to volejbalu neprospěje. Pro ujasnění, píseček Pohody je Sportovní hala v Jeseníku, každý pracovní čtvrtek od 18:30 a do 20:00 hod. a minimálně už osm roků. Přístup měl a má každý, kdo si chtěl zahrát. Nikoho jsme nevyhodili a i nikomu jsme nebránili, kdo si chtěl jít hrát na jiný "píseček". Tolik k písečkům.
A k faktům:

ad.1. Nelze nic namítat, tým musí stát za svým kapitáne

ad.2. Souhlasím, kvaitní tým, který skončil na úbytě hráčů ochotných jezdit až do Jeseníku (na víkend cca 3 až 4 hráči)

ad.3. Vyjádření výboru OVS na dopis není z prostého důvodu, protože dopis přišel až po lednovém jednání výboru a v únoru se výborr ještě nejednal.

ad.4. Nevšiml jsem si, že by někdo tady vyhrožoval hráčům, cituji: "V případě, že starovné nebude uhrazeno do určitého termínu, může být pozastavena účast v okresní soutěži......."
A nvíc to není oficiální vyjádření výboru, ale jen neotištěný článek v JT (viz nadpis).

ad.5. Je to opravdu smutné, když se vytratí radost a dobrý pocit ze hry. A pokud je mé postavéní v Jesenickém Volejbalu takové, jak se v příspěvku píše, tak jsem asi "Velký" malý človíček.
Jako člen předchozího výboru (jeden rok) jsem byl rozhodně proti, aby se OVS transformoval na OVK i s majetkem na základě poturnajového sezení v hospodě, vydávaného za valnou hromadu.
Jako člen současného výboru jsem rozhodně za to, aby bývvalý výbor předal po odstoupení vše řádně.

Je vidět, že článek splnil své poslání a konečně rozhýbal stojaté vody volejbalového dění, kdy pod klidnou hladinou se skrýly problémy, způsobené převážně jednostranným pohledem na věc.

Jan Škoda

P.S. Bohužel nemám na Tebe Fando aktuální telefon, protože bych rád věděl čím jsem provinil. Taky i od ostatních.

Voliš

(Kopec, 12. 2. 2010 11:42)

V sobotu se vyřeší...teď není prostě čas...

Voliš

(Kopec, 12. 2. 2010 11:10)

Ať mě někdo neučí, jak se dělá účetnictví. A "má dáti" a "dal" se učilo v dávných dobách. Mě to učili také na postkomunistické lesnické škole v Hranicích na Moravě. Vím, kde vznikl problém a chápu, že jako členové OVK neseme také svou vinu. Je třeba se snažit o konstruktivní jednání a né destruktivní!!! Jinak běžte do komunální politiky. V tomto případě navrhuji rozpočítat dluh na všechny členy OVK a já jako sponzor Rybářství zaplatím adekvátní částku za naše členy. Není třeba psát články typu "pozastavení registrací" např. Rybářství, aniž by se předem vedlo rozumné jednání! S námi byla vždy rozumná řeč, tak doufám, že můj návrh bude brán v potaz! Soupeření jednotlivců, skupin a přívrženců to je, to mi nikdo nevymluví... A jak jsem řekl, mám spoustu podstatnější práce! Takže prosím o snahu ostatních. Pro mne je důležité, aby Rybářství dále hrálo okresní soutěž a také, aby kluci nemuseli platit ani korunu. Děkuju za pochopení!!! Kamil

pro Kamila II.

(HonzaS, 12. 2. 2010 10:27)

(... i pro ostatní)
zjišťuji, že hodně lidí vidí jen to co se jim hodí. Říkám, že částka 3.260,- Kč je dluh za období, kdy předsedou OVS byl Dan Horký (a jájsem byl ve výboru) a valná hromada ji jasně specifikovala (a rozhodně nespochybnila vlasní účetnictví):
- částku 1.200,- Kč valná hromada neschválila
jedná se o proplacení tělocvičny za turnaj, který byl pořádán volejbalovým klubem a byl proplacen z účtu volejbalového svazu a já se ptám proč, vdyť je normální, že náklady na tělocvičnu se zaplatí ze startovné nebo z jiných zdrojů pořdatele. ještě jednou se ptám, proč by měl volejbalový sváz hradit turnaje jenotlivým klubům, když je nepořádá.

- částku 720,- Kč také valná hromada neschválila
jedná se o částku za zakoupený stojan, kdy byl v účetnictví doklad o jeho zakoupení, který však fyzicky není. Při vlastní revizi se nepodařilo zjistit, kdo jej koupil a kde se nachází.

- částku 995,- Kč také valná hromada neschválila
jedná se o částku za zakoupené počítadlo, kdy stejně jako v předchozím byl v účetnictví doklad o jeho zakoupení a fyzicky není, respektivě se nepodařilo zjistit kdo jej koupil a kde se nachází.

- částku 345,- Kč valná hromada rovněž neschválila
jedná se o částku za sítě na míče a pro volejbalový svaz nepotřebné, protože nemá v majetku a ani neplánuje mít v majetku jakékoliv míče. Při revizi o sítě projevila zájem Jindřiška Faktorová. Kdo má tyto sítě v současné době u sebe nevím.

Takže částka 3.260,- Kč není požadována po Danu Horkém jako osobě, ani jako po kapitánovi OVK, ale jako po předsedovi OVS, kterým byl v době 2008/2009.

A já se cítím ukřivděný, že jako člen tehdejšího výboru OVS jsem si za cizí peníze neuspodřádal turnaj a že jsem do účetnictví OVS nedodal nepodložené účtenky ...........

Toť vše .... jednoduché a prosté.

Ostatní je jen kamufláž a mystifikace (co se týká dluhu 3.260,-Kč)

HonzaS


?????

(František Jedlička, 11. 2. 2010 18:38)

Napsal jsem svou reakci už včera,ale po přečtení jsem ji smazal s tím,že zítra budu psát s čistou hlavou a bez EMOCI!!....asi to nepůjde!
Předně si myslím,že na Jesenicku hraje volejbal"pár"lidí a po tomhle jich bude ještě méně,nebo každá na "svém písečku".
Věřím,že většina z Nás, hraje pro radost,zábavu,dobrý pocit-že nás to baví.Ale tohle vše,se tímhle, co se tu děje maže.
Fakt:1 OVK skončilo protože stojí za sv.Kapitánem D.H!!!!!
Fakt:2 Proč skončilo družstvo Zábřehu???(dle mě nejkvalitnější účastník-i v pěti dokazal porazit všechny)
Fakt:3 Kde je vyjádření OVK předsedkyni OVS???(mě nestačí"bylo obdrženo")
Fakt:4 POVAŽUJI ZA ABSOLUTNĚ NYSLÝCHANÉ, ABY TU NĚKDO VYHROŽOVAL HRÁČUM,ŽE SKONČÍ!!!!!!Co to je, kde to jsme??Hrajem extraligu??Kdo má tu pravomoc,tu drzost???!!!!
Fakt:5 Je to smutné,protože ta radost a dobrý pocit...je pryč....Dokud budou v Jesenickém Volejbale lidé jako(JS)a spol.Nedočkáme se napravy či posunu k lepšímu.
Fanda Jedlička

Pro Kamila

(HonzaS, 11. 2. 2010 15:38)

(.....a pro ty co neví jak se jmenuje rozhodčí)

část zápisu valné hromady, na které zúčastnění rozhodli tak, jak rozhodli o výši dlužné částky a určitě zde nejde o nějaké soupeření jednotlivců.
Jedná se o klasické účetnictví "Má dáti" , "Dal" + vyúčtování za období. A pokud to nevíte, volejbalový svaz musí věst účetnictví, které mu vede OS ČSTV a každoročně jde uzávěrka na finanční úřad.


Valné hromady se zúčastnili zástupci následujících družstev (viz prezenční listina)
muži: 1. VK Jeseník – Daniel Horký, 2. TJ Řetězárna Česká Ves – Jiří Lasovský a František
Šalplachta, 3. Rybářství Nýznerov – Kamil Kopecký, 4. Uragán Jeseník – Roman Kalina, 5. Javorník
– Tomáš Nemeškal
ženy: 6. Horalky – Miluše Horká, 7. TJ Mikulovice – Taťána Ostrá, 8. TJ Vidnava – Šárka Šuláková,
9. Birki Jeseník – Roman Grosič, 10. Staré Město – Jarmila Procházková
veteráni: 11. Pohoda – Jan Škoda, 12. Hopíci – Ladislav Kubelka, 13. TJ Mikulovice – Pavel Ostrý
2. Zpráva revizní komise
Zprávu revizní komise přednesl Pavel Ostrý. Revize hospodaření proběhla na základě nedostatečně
připravené zprávy o hospodaření předložené na valné hromadě 15. 9. 2009, nejasnostech ve stavu
financí a žádosti bývalé pokladní p. Faktorové o provedení revize. Bylo konstatováno, že hospodaření
v období od 1. 9. 2008 do 1. 10. 2009 bylo v souladu s předloženými doklady, stav na účtu OVS byl
ke dni konání valné hromady 27 172 Kč a v pokladně 6 994 Kč, což je dohromady o 90 Kč více než
k 1. 9. 2008. Na základě zprávy revizní komise byla hlasováním posuzována oprávněnost
následujících plateb (hlasovali zástupci přítomných družstev, včetně veteránů, každé družstvo jeden
hlas – celkem 13 hlasů):
 Proplacení vánočního turnaje na GJ 1200 Kč: pro 7 proti 3, zdrželi se hlasování 3: proplacení
z účtu OVS bylo schváleno
 Proplacení závěrečného turnaje „naruby“ na GJ 1200 Kč: pro 6 hlasů, proti 5, zdrželi se 2:
proplacení nebylo schváleno
 Stojan v ceně 720 Kč: proti 13 hlasů: proplacení nebylo schváleno
 Počitadlo v ceně 995 Kč: pro 4 hlasy, proti 8 hlasů, zdržel se 1: proplacení nebylo schváleno
 Sítě na míče v ceně 354 Kč: pro 1, proti 12, nikdo se nezdržel: proplacení nebylo schváleno
 Cartridge do tiskárny v celkové ceně 996 Kč: všichni pro, proplacení bylo schváleno
Závěr: Nebylo schváleno proplacení následujících položek: turnaj „naruby“, stojan, počitadlo, sítě na
míče – v celkové částce 3260 Kč. Valná hromada ukládá nově zvolenému výboru dohodnout
s p. Horkým (bývalým předsedou OVS) zaplacení této částky na účet OVS, termín: do konce roku
2009.


Honzíkovi

(Dan Horký a Milka Horká, 11. 2. 2010 14:56)

Ahoj Honzíku,
nevím z jakého důvodu se neustále vracíš k částce 35000 Kč, když z revize, kterou jste si sami jako OVS vymínili, jasně vyplynulo, že konečný stav pokladny i bankovního účtu OVS je v pořádku.
Zakládal jsem v roce 2008 OVK s tím, že jsem chtěl hlavně, aby konečně existovala organizace, která má platné stanovy schválené ministerstvem a tím pádem rozšířil možnosti volejbalu na jesenicku - hlavně v oblasti čerpání dotací a sponzoringu jako takového. Tento krok byl dopředu schválen tehdejším výborem OVS. Toto mám doloženo originálem dokumentu s podpisy všech členů výboru.
To, že si to tito lidé během půl roku rozmysleli, nemohlo už nic znamenat protože OVK funguje od počátku jako právnická osoba v podvojném účetnictví. Takže náprava převodu peněz nebyla z nejjednodušších, nicméně proběhla legálně a to jak už jsem zmínil na začátku vše potvrdila revize účetnictví OVS.
Nevyjasněná částka 3260 Kč nemá nic společného se sumou, kterou zde zmiňuješ ty. Částka 3260 Kč byla z naší strany zmíněna a odůvodněna ve vyjádření adresovaného předsedkyni OVS, které jste k naší velké lítosti nezveřejnili.
Dovoluji si všechny upozornit, že jakýkoliv spor, nevznikl a neexistuje mezi OVS a OVK, jak tady prezentuješ. Spor je veden mezi bývalým a současným výkonným výborem OVS.
Zatím je pořád vámi neuznaný náklad zaúčtovaný v částce 3260 Kč v nákladech OVS v roce 2008. Stejně tak finanční dary v celkové hodnotě 3000 Kč, který jste neoprávněně odmítli vrátit. Jednoduše lze tedy dojít k částce 260 Kč a to je jediná částka, o které jsem ochoten mluvit. Když ovšem pominu ten paradox, že částku vyžadujete po bývalém předsedovi OVS jako po fyzické osobě.. :-)
Mimochodem, na úvodní stranu webu tohoto charakteru bezesporu patří spíše výsledky a rozpisy turnajů, než sociopatické výlevy ukřivděného malého stárnoucího človíčka.
Zdravím všechny dobré lidi,
Dan a Miluška

Voliš

(Kopec, 11. 2. 2010 13:55)

Já soupeření jednotlivců řešit nehodlám. Jestli chce někdo vyhrát okres jinak než pod sítí, tak klidně může...Rybářství hraje dobrý volejbal s výbornou partou a sponzorským zázemím a myslím si, že za vzniklý dluh nemůže, což se již potvrdilo na výboru před zahájením soutěže. Ti mladí kluci si dobře uvědomují, co dokáží. A jestli bude pro všechny záchranou zaplatit dluh cca 3,5tis, tak oslovím sponzory a za Rybářství zaplatíme. Stále jsem toho názoru, že je to především spor jednotlivců, na který by volejbal jako hra doplácet neměl. V životě mám spoustu jiných starostí a mnohem důležitějších. Tak si to prosím uvědomte obě strany. Kamil